Úvod

Jsem soukromý geometr a zabývám se výkonem zeměměřičských činností a poradenstvím v oboru katastru nemovitostí.

Moje specializace jsou složité geometrické plány pro řešení sporných vlastnických hranic mezi sousedy, pro opravy geometrického a polohového určení hranic, pro soudní žaloby na určení vlastnictví nebo vydržení nemovitosti.

Kvalifikace:

  • Absolvent ČVUT, Fakulta stavební, obor Geodézie a kartografie od roku 1989
  • Držitel úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností od roku 1994
  • Praxe v katastru nemovitostí od roku 1990